Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

  

Opastetut reitit

Kaupungin ympärillä ja Kytäjä-Usmi retkeilyalueella risteilevistä ulkoiluväylistä on tuotteistettu nimettyjä ulkoilureittejä helpottamaan opastamista ja kulkemista. Reiteillä on nimi, ohjeellinen kulkusuunta, pituus ja vaativuusluokka. Reiteistä on laadittu kuvaukset, jotka helpottavat käyttäjää valitsemaan itselleen sopivimmat kohteet.

Reittien opastus maastossa koostuu opasteviitoista ja sinisistä reittimerkinnöistä. Aloituspisteistä, taukopaikoilta ja tärkeimmistä risteyskohdista löytyvät opastustaulut karttoineen. Näiden lisäksi eri ulkoilualueille ja/tai liikuntamuodoille on saatavissa painettuja karttoja. Kartan voi noutaa kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta.  Ulkoilun teemakarttoja voi myös tulostaa kaupungin kotisivuilta.

  Useasta opasteesta löytyy myös QR-koodeja, joiden linkit johtavat Retkikartta.fi –palveluun tai kaupungin www-sivuille lisäinformaation saamiseksi.

Ulkoilureittien opasteisiin on paikoittain sijoitettu pelastuskoodeja helpottamaan sijainnin ilmoittamista mahdollisessa hätätapauksessa.

Ulkoilureitit: